Missie Tievolley Tielt

Tievolley Tielt biedt volleybal aan vanuit een kwalitatieve jeugdwerking en laat alle spelers doorgroeien naar hun eigen volwaardig jeugd- en volwassenenniveau. De club biedt volleybal aan op alle niveau’s, regionaal, provinciaal en nationaal zowel voor jongens en meisjes om op die manier een voorbeeldclub in de regio te vormen.

Daarbij biedt Tievolley een sociaal maatschappelijk kader die iedereen de ruimte geeft om zichzelf te ontwikkelen, met veel enthousiasme, met een sterk gevoel van samenhorigheid en met het grootste respect voor ieder individu.

 

Visie:

Volleybal is een ploegsport, die uw kind de kans geeft om zijn/haar sportieve en sociale talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Alle jeugdspelers worden door gediplomeerde trainers ingedeeld in ploegen volgens leeftijd maar ook volgens niveau (talent, motivatie en inzet), waarbij kwaliteit en transparantie vooropgesteld wordt binnen een goede teamgeest en met respect voor elkaar.

Als club ambiëren we dus om volleybal op een kwalitatieve manier aan te leren, met aandacht voor de specifieke sociale, fysieke en technische aspecten van de sport en het individuele niveau. Daarom wordt er minstens tweemaal per week getraind.

We leren de ploegen al snel kennis maken met competitie, waarbij ze hun inspanningen en opgedane kennis op training kunnen toetsen in een match. Uw jongere leert het beste van zichzelf te geven in een sfeer van fairplay en leert hierbij ook omgaan met winst en verlies en het al of niet geselecteerd zijn voor bepaalde niveau’s. Deze competitie vereist een engagement, waarbij elke speler zijn rol speelt. De speelgelegenheden worden voor elk jeugdlid zoveel mogelijk gemaximaliseerd tijdens de competitie maar kunnen ook aangepast worden in functie van het behalen van doelstellingen en bekers.

Zowel op training als tijdens wedstrijden staan motivatie, (zelf)discipline, enthousiasme en samenhorigheid steeds voorop. Meer nog: ze vormen de rode draad binnen onze sportclub. Ook de ouders spelen hierin een belangrijke rol.

Tievolley Tielt streeft ernaar om zowel recreatieve als competitieve ploegen samen te stellen voor volwassenen en dit in verschillende niveau’s.

Vanuit de kwalitatieve jeugdopleiding ambiëren we om onze gemotiveerde leden naar hun hoogst mogelijk niveau te laten doorstromen, competitief of recreatief. Externe versterking kan gezocht worden om de ambities van de club te halen om op alle niveau’s voldoende actief te zijn. Hoe hoger het niveau, hoe hoger het gevraagde engagement.

Jaarlijks organiseren we een aantal activiteiten om alle spelers, ouders en hun familie samen te brengen. Op deze manier leren jeugd- en seniorploegen elkaar beter kennen en vormen we een hechte familiale club.